Wilde Kastanje - training en coaching
Wilde Kastanje
Wil­de Kas­tan­je is een op­lei­dings­in­sti­tuut, ge­spe­ci­a­li­seerd in pro­fes­si­o­ne­le des­kun­dig­heids­be­vor­de­ring bij de aan­pak van kin­der­mis­han­de­ling en hui­se­lijk ge­weld. We com­bi­ne­ren daar­bij in­hou­de­lij­ke ex­per­ti­se en gro­te er­va­ring als trai­ners en als ac­teurs. We hebben een website gerealideerd voor professionals die werken aan veilige thuissituaties voor iedereen. Training in aanpak van huiselijk geweld & kindermishandeling.